Vragen en antwoorden over het coronavirus

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Vragen en antwoorden over het coronavirus

(Nederlandse verzekeringsoplossingen)

Geactualiseerd op 27 maart

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in China. Het virus breidt zich de laatste weken uit naar andere delen van de wereld. Wij gaan er vanuit dat u inmiddels voorzorgsmaatregelen heeft genomen en uw medewerkers geïnformeerd heeft over hoe verspreiding voorkomen kan worden. In dit bericht hebben we de meest gestelde vragen over onze dekking op een rij gezet.

Wat kunt u doen als u bemanningslid griepklachten heeft?
Heeft uw bemanningslid griepklachten, adviseer hem of haar dan zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts in de dichtstbijzijnde haven. Heeft de arts vastgesteld dat uw bemanningslid besmet is met het coronavirus, neem dan contact op met de Anker Alarm Service. Zij zijn 24/7 bereikbaar op telefoonnummer +3150 520 99 04.

Daarnaast adviseren wij u en uw bemanningsleden om altijd de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. En om de website van de World Health Organziation (WHO) in de gaten te houden.

Mijn bemanningslid is ziek door het coronavirus, is er dekking op één van de modules?
Of er dekking is, is afhankelijk van de modules die u heeft afgesloten. De volgende modules bieden dekking:

 • Medische kosten en repatriëring
 • Medische kosten thuisland
 • Ziekteverzuimverzekering

Mijn bemanningslid moet naar een gebied met veiligheidsrisico’s door het coronavirus. Is er dekking op één van de modules, op het moment dat mijn bemanningslid ziek wordt?
Of er dekking is, is afhankelijk van de modules die u heeft afgesloten. Wij sluiten op dit moment geen gebieden met veiligheidsrisico’s uit van dekking. De volgende modules bieden dekking:

 • Medische kosten en repatriëring
 • Medische kosten thuisland
 • Ziekteverzuimverzekering

Mijn bemanningslid moet in quarantaine maar is niet ziek. Is er dekking op één van de modules?
Er is geen dekking. Er is alleen dekking op bepaalde modules vanaf het moment dat het bemanningslid ziekteverschijnselen vertoond.

Mijn bemanningslid moet in quarantaine en is wel ziek. Is er dekking op één van de modules?
Afhankelijk van de modules die u heeft afgesloten zijn bepaalde kosten gedekt vanaf het moment dat een bemanningslid ziekteverschijnselen vertoond. De volgende modules bieden dekking:

 • Medische kosten en repatriëring
 • Medische kosten thuisland
 • Ziekteverzuimverzekering

Het medische certificaat van mijn bemanningslid gaat binnenkort verlopen
Het kan zijn dat vanwege de Covid-19 maatregelen, een bemanningslid langer aan boord moet blijven dan gepland. Op dit moment kan het voorkomen dat de medische certificering van uw werknemer is verlopen en dat er geen medische keuring kan plaatsvinden. In dit geval geeft Anker Crew Insurance tijdelijk toch dekking op de medische kosten module voor al onze crew verzekeringen. Hierbij volgen we de richtlijnen voor tijdelijke verlenging van het certificaat, die zijn uitgegeven door de betreffende vlaggestaat.

Uw bemanningslid heeft symptomen vertoond die in verband kunnen worden gebracht met het Covid-19 virus
Wanneer iemand koorts, luchtweg- of griepklachten heeft, dienen de richtlijnen te worden gevolgd die worden geadviseerd door de IMO (International Maritime Organisation).

Contact in geval van Covid-19 besmetting
In het geval van verdenking of vaststelling van besmetting van het Covid-19 virus dient de maritieme werkgever de procedure te volgen zoals deze door de IMO is geadviseerd.

 • het ‘outbreak management plan’ moet in werking gesteld worden
 • de kapitein van het schip moet de betreffende autoriteiten in de volgende haven op de hoogte stellen
 • de ‘Maritime Declaration of Health’ moet ingevuld opgestuurd worden naar de havenautoriteit
 • scheepseigenaren moeten alle gezondheidsmiddelen en alle relevante openbare gezondheidsinformatie beschikbaar stellen
 • Rederijen en agentschappen moeten alle essentiële informatie delen met de haven autoriteiten (PLF’s, bemannings- en passagierslijsten)

Moet ik mijn medewerker ziekmelden i.v.m. neusverkoudheid, hoesten etc.?
Deze medewerkers moeten namelijk thuisblijven, ook wanneer één van de gezinsleden koorts heeft. Het antwoord is nee. Er is feitelijk geen sprake van een ziekmelding, want deze medewerker kan (in de meeste gevallen) thuis prima werken. De medewerker heeft wel recht op loondoorbetaling. Dit valt onder het ondernemersrisico. Kan een medewerker thuis geen werkzaamheden verrichten door ziekte, dan is er uiteraard wel sprake van een ziekmelding.

Mag ik vragen of mijn werknemer corona heeft?
Als werkgever mag u een medewerker vragen of hij of iemand in zijn omgeving coronaverschijnselen heeft (art. 3 Arbeidsomstandighedenwet (veilige werkplek voor werknemers) en art. 10 Arbeidsomstandighedenwet (veilige werkplek voor anderen dan werknemers)). U mag dit echter niet vastleggen.

Mag de arbodienst de werkgever informeren als bij een medewerker het coronavirus wordt vastgesteld en mag de werkgever dit intern communiceren?
Omdat de bedrijfsarts de werkgever ondersteunt bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid, mag een bedrijfsarts een werkgever, naar de letter van de wet, melden dat er mogelijk sprake is van een coronabesmetting bij één van zijn werknemers. De vraag is echter of deze situatie zich in de praktijk (vaak) zal voordoen. Bij een vermoeden van het aanwezig zijn van het coronavirus zal een werkgever de medewerker de toegang tot de arbeidsplaats ontzeggen en adviseren de adviezen van de RIVM op te volgen én contact op te nemen met de huisarts, die weer contact op zal nemen met de GGD. De rol van de bedrijfsarts is in deze situatie dan ook beperkt, omdat deze op afstand zit.
Als een werkgever op de hoogte is van een coronabesmetting bij één van zijn medewerkers, dan mag de werkgever zijn overige werknemers informeren dat een medewerker besmet is, zodat deze medewerkers zelf kunnen nagaan of zij actie moeten ondernemen om besmetting te voorkomen. Echter, een werkgever mag niet zeggen wie besmet is én ook mag de werkgever niets registreren over deze besmetting.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de medewerkers besmet geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD.

Wat als de partner en/of de kinder(en) van de werknemer ziek zijn, maar de medewerker zelf niet?
Werknemers hebben in het geval van verlenen van noodzakelijke zorg recht op verlof om zo hun zieke kind de zorg te geven die nodig is. Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene of zeer persoonlijke bijzondere omstandigheden. Daaronder valt (onder andere) de ‘noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag’ van de partner of een kind. Bij calamiteitenverlof bestaat (in principe) recht op 100% doorbetaling van het loon. Het kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar maximaal twee maal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een fulltime dienstverband van 36 uur kan dus 72 uur aan kortdurend zorgverlof per jaar worden opgenomen. Bij kortdurend zorgverlof bestaat (in principe) recht op 70% doorbetaling van het loon. Indien een partner of kind “alleen” (lichte) griep heeft, dan geldt er geen zorgverlof maar is het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof van toepassing. Bovenstaande is in onderlinge afstemming tussen werkgever en medewerker.

Kan ik werktijdverkorting aanvragen?
Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Voor algemene vragen over de regeling kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel via 0800-2117 of op KVK.
Voor informatie over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag (zie bevestigingsmail na uw aanvraag). De site waar u uw aanvraag voor werktijdverkorting in kunt dienen is helaas overbelast. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Verzuimverzekering
In het geval van ‘om preventieve redenen in quarantaine zitten/thuis blijven of een bepaald gebied niet mogen verlaten’, is er geen sprake van ziekte of gebrek. In beide gevallen is er dus geen dekking op de verzuimverzekering, omdat iemand anders om een andere reden dan ziekte niet kan werken. De website van het Verbond van Verzekeraars geeft heldere informatie.

BMKB regeling
Via deze regeling wordt borg gestaan voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Deze regeling kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Zie verder website Rijksoverheid.

Welke maatregelen neemt het kabinet om ondernemers die in problemen dreigen te komen, te helpen?
Lees hier de kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Aangepaste beoordeling van re-integratie inspanningen van werkgevers van UWV door Covid-19 maatregelen
Lees in ons artikel hier meer over.

=> Q&A wereldwijde verzekeringsoplossingen

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Bronvermelding
Op de website van het RIVM en van de Rijksoverheid is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden.

© Anker Crew Insurance 2020