Vragen en antwoorden gerelateerd aan Covid-19

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Vragen en antwoorden over crew, verzekeringen en Covid-19

(Nederlandse verzekeringsoplossingen)

Geactualiseerd op 25 augustus 2022

Vanwege de Covid-19 pandemie kan het zijn dat u vragen heeft over onze verzekeringsdekkingen en de gang van zaken. Wij hebben voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.
Telefoon nummer +31 50 520 97 79, of stuur een email naar crewinsurance@anker.nl.

Hoe bescherm ik mijn medewerkers aan boord van schepen tegen Covid-19?
Neemt u voorzorgsmaatregelen aan boord van uw schepen, volg dan de richtlijnen van de WHO, IMO en ICS (World Health Organization International Chamber of Shipping en International Maritime Organization).

Hier vindt u handige bronnen van informatie:

Een bemanningslid heeft griepklachten, wat moet ik doen?
Bij griepklachten of andere symptomen van Covid-19 neemt u zo snel mogelijk contact op met een arts in de dichtstbijzijnde haven en stelt u de havenautoriteit hiervan op de hoogte. Heeft de arts vastgesteld dat uw bemanningslid besmet is met Covid-19 en is er assistentie nodig, neem dan contact op met de Anker Alarm Service. Zij zijn 24/7 bereikbaar op telefoonnummer +31 50 520 99 04.

Wanneer vallen Covid-19 tests NIET onder de dekking van mijn verzekering?
Preventieve Covid-19 tests vallen niet onder de dekking. Ook preventieve tests voor collega’s die in contact zijn geweest met collega’s die positief zijn getest met Covid19, vallen niet onder de dekking.

Wanneer vallen Covid-19 testen wel onder de dekking van mijn verzekering?
Wanneer er getest wordt op aanraden of verzoek van een arts in verband met symptomen, vallen de kosten voor een Covid-19 test wel onder de dekking.

Een bemanningslid is besmet met Covid-19 en is er ziek van geworden, biedt mijn crewverzekering dekking?
Of er dekking is, is afhankelijk van de modules die u heeft afgesloten bij uw verzekering.

Een bemanningslid overlijdt en was besmet met Covid-19. Biedt mijn crewverzekering dekking?
Of er dekking is, is afhankelijk van de modules die u heeft afgesloten bij uw verzekering. De volgende module biedt dekking:

  • Overlijden tijdens dienstverband, door ziekte

Een bemanningslid moet reizen naar een gebied met veiligheidsrisico’s. Biedt mijn crewverzekering dekking op het moment dat het bemanningslid ziek wordt?
Wij sluiten op dit moment geen gebieden met veiligheidsrisico’s uit van dekking. Of er dekking is, is afhankelijk van de modules die u heeft afgesloten bij uw verzekering.

Een bemanningslid moet in quarantaine maar is negatief getest op Covid-19. Is er dekking op één van de modules?
Er is geen dekking. Er is alleen dekking op bepaalde modules vanaf het moment dat het bemanningslid ziekteverschijnselen vertoont.

Mijn bemanningslid moet in quarantaine en is positief getest op Covid-19. Is er dekking op één van de modules?
Afhankelijk van de modules die u heeft afgesloten zijn bepaalde kosten gedekt vanaf het moment dat een bemanningslid ziekteverschijnselen vertoont. Dus ook tijdens een quarantaine periode.

Waaraan moet een positieve test voldoen?
Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient er een positieve covid test aanwezig te zijn. Dit moet een officieel document zijn van een medische dienst/arts waarop de naam van de betreffende zeevarende en de uitslag van de test wordt genoemd (bijvoorbeeld een PCR-test). Een positieve zelftest als bewijs is dan ook niet voldoende om voor vergoeding van de schade in aanmerking te komen.

Een bemanningslid moet preventief in quarantaine, voordat hij aanmonstert. Zijn deze kosten gedekt door mijn verzekering?
Preventieve quarantaine valt niet onder de dekking van onze crewverzekeringen. Wanneer het arbeidscontract is ingegaan en iemand ziek wordt tijdens de preventieve quarantaine, zijn de kosten wel gedekt.

=> Q&A Global insurance solutions

© Anker Crew Insurance 2023