Ziektewet-eigenrisicoverzekering

Ziektewet-eigenrisicoverzekering

Met de Ziektewet-eigenrisicoverzekering bent u verzekerd voor uitkeringen aan medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Wij betalen de Ziektewetuitkering als zij daar recht op hebben en organiseren de dienstverlening om deze ex-medewerkers weer aan het werk te helpen. Voor alle partijen prettig, want als re-integratie slaagt voorkomen we wellicht langdurige arbeidsongeschiktheid en een mogelijke instroom in de WGA.

Eigenrisicodrager worden

Wanneer u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt bent u verantwoordelijk voor het vaststellen van het wettelijke recht op een Ziektewetuitkering en de hoogte en duur daarvan. De uitkering betaalt u zelf aan zieke ex-medewerkers. U houdt zelf de regie door persoonlijke begeleiding, re-integratie van zieke ex-medewerkers en het opleggen van een sanctie als iemand hieraan niet meewerkt. Wanneer u de ziektewet-eigenrisicodragers verzekering bij ons afneemt zit deze dienstverlening standaard bij de verzekering in.

Voorwaarden ziektewet-eigenrisicoverzekering

Neem contact met ons op

Servicedesk contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Marian Kregel, Leon de Boer, of Kert Tähhe helpen u graag!

+31 50 520 97 79 crewinsurance@anker.nl
24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04
© Anker Crew Insurance 2019