Ziekteverzuimverzekering

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Ziekteverzuimverzekering

Als een medewerker door ziekte of een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft hij recht op loondoorbetaling. De wet stelt dat u twee jaar lang het loon moet doorbetalen aan bemanningsleden die woonachtig zijn binnen de EU. De ziekteverzuimverzekering biedt u een vergoeding voor het loon dat u aan een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen. De wetgeving in de vorm van de Wet verbetering poortwachter verlangt van u dat u zich inspant om verzuim van medewerkers te voorkomen en te beperken.

Maritiem Verzuimsupport

Onderdeel van onze ziekteverzuimverzekering is de dienstverlening door Maritiem Verzuimsupport. Door het actief informeren en adviseren helpt het team van Maritiem Verzuimsupport u bij het beheersen van verzuim.

Overige verzekeringen

Naast deze ziekteverzuimverzekering hebben wij ook verzekeringsoplossingen wanneer uw medewerkers langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn: ziektewet-eigenrisicoverzekering, WGA-eigenrisicoverzekering en werknemersverzekeringen.

Verzekeringsafspraken en dienstverleningsafspraken

Kert Tahhe Marian Kregel

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wij helpen u graag!

 

+31 50 520 97 79
© Anker Crew Insurance 2023