WGA-eigenrisicoverzekering

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

WGA-eigenrisicoverzekering

Werken op zee en op de wal brengt risico’s met zich mee. De kans dat een bemanningslid of uw medewerker op kantoor voor langere tijd arbeidsongeschikt raakt, is helaas altijd aanwezig. Als uw medewerker na twee jaar nog niet volledig aan het werk is, kan het UWV hem een WGA-uitkering toekennen. Deze wordt maximaal 10 jaar aan u doorbelast. Deze regeling geldt óók voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst zijn gegaan. U kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de WGA en dit risico te verzekeren. Met de WGA-eigenrisicoverzekering verzekert u zich tegen de gevolgen van dit financiële risico en krijgt u persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)medewerkers.

Met de WGA-eigenrisico verzekering verzekert u de uitkeringen die het UWV aan uw zieke (ex)medewerkers doet en vervolgens bij u in rekening brengt. Wanneer u er voor kiest om WGA eigenrisicodrager te worden betaalt u geen premie meer aan de belastingdienst voor dit risico.

Ondersteuning door WGA-expert

Als u eigenrisicodrager wordt voor de WGA krijgt u een WGA-expert die u persoonlijk ondersteunt. Deze WGA-expert:

  • regisseert het re-integratietraject van de arbeidsongeschikte (ex)-werknemer;
  • ondersteunt u bij uw rechten en plichten zoals de re-integratieverplichtingen. Denk hierbij aan ondersteuning bij het opstellen of optimaliseren van het verzuim- en sanctiebeleid;
  • zet medische expertise, coaching, omscholing en andere specialistische dienstverlening in om WGA-instroom te voorkomen of te beperken.

Voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering

Kert Tahhe Marian Kregel

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wij helpen u graag!

 

+31 50 520 97 79
© Anker Crew Insurance 2023