Werknemersverzekeringen

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Werknemersverzekeringen

Met een WIA-verzekering biedt u uw medewerkers aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en laat u zien een betrokken maritieme werkgever te zijn. Vanuit de overheid is er alleen een wettelijke WIA-uitkering voor medewerkers die na twee jaar ziekte nog minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Hoe hoog die uitkering is hangt af van hun mogelijkheden. De WIA is er namelijk op gericht mensen te motiveren om te werken. Ondanks de WIA-uitkering kan arbeidsongeschiktheid grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw medewerkers. Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en geen werk vindt voor het deel dat hij volgens het UWV nog wel kan werken, kan zelfs terugvallen tot onder bijstandsniveau. Een WIA-verzekering biedt uw mensen belangrijke financiële zekerheid.

De WIA verdeelt arbeidsongeschikte medewerkers in drie groepen en voor elke groep biedt Anker Crew Insurance een oplossing:

 • Tot 35% arbeidsongeschikt

  De WIA-aanvullingsverzekering onder de 35% biedt een uitkering van 20% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon.

 • 35 – 80% arbeidsongeschikt

  De WGA-Gatverzekering Plus geeft de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon.

 • 35% - 100% arbeidsongeschikt en een inkomen boven €54.000

  De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens biedt een uitkering over het salarisdeel boven de WIA-loongrens.

Bij alle verzekeringen is de hulp van een WIA coach inbegrepen die bijvoorbeeld helpt met het vinden van nieuw werk of het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen bij onvoldoende re-integratie.

De voordelen voor uw medewerkers

 • Ondersteuning bij re-integratie
 • Aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Collectief voordeel

Voorwaarden werknemersverzekeringen

Kert Tahhe Marian Kregel

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wij helpen u graag!

 

+31 50 520 97 79
© Anker Crew Insurance 2023