Medische kosten

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Medische kosten

Als maritieme werkgever bent u verantwoordelijk voor de medische behandeling en in sommige gevallen ook voor de reis naar huis van uw bemanning in geval van een ongeval of ziekte. Het kan ook voorkomen dat een bemanningslid in zijn thuisland nog medische behandeling nodig heeft. Wij bieden voor deze situaties twee verzekeringsoplossingen:

Medische kosten en repatriëring

Als werkgever heeft u vaak een gevarieerde bemanning in een internationale omgeving. De medische- en repatriëringskosten kunnen hiervoor behoorlijk oplopen. Wij bieden volledige dekking voor deze kosten met de verzekering Medische kosten en repatriëring. Wij zorgen dat uw bemanningslid de medische hulp krijgt die nodig is. Ook vergoeden wij de kosten van het over laten komen van een familielid als het gaat om een (medische) situatie die ernstig of levensbedreigend is. Als uw bemanningslid wordt vervangen door een collega, dan zijn ook deze reiskosten gedekt.
Als een bemanningslid een ongeval krijgt of ziek wordt aan boord van het schip moet er veel geregeld worden. Onderdeel van onze verzekering is de dienstverlening van de Anker Alarm Service. Wij zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar om alles voor u te regelen. Wij communiceren met ziekenhuizen en medisch personeel.

Medische kosten thuisland

Als u de medische kosten en repatriëring bij ons verzekerd heeft voor uw bemanning dan kunt u aanvullend de medische kosten thuisland bij ons verzekeren. Deze verzekering is voor uw niet Nederlandse bemanning die geen Nederlandse zorgverzekering hebben. Als hij/zij door een ongeval of ziekte aan boord of tijdens de 48 uur dat hij/zij reist naar of van het schip medische zorg nodigt heeft in zijn thuisland, biedt deze verzekering dekking. Er is dekking voor de medisch noodzakelijke geneeskundige en tandheelkundige kosten die gemaakt worden in het thuisland.

Verzekeringsafspraken

Kert Tahhe Marian Kregel

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wij helpen u graag!

 

+31 50 520 97 79
© Anker Crew Insurance 2023