Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Uw bemanningslid kan arbeidsongeschikt raken door ziekte en of een ongeval aan boord van een schip. Wij bieden een verzekeringsoplossing voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Met deze verzekeringsoplossing zijn uw betalingsverplichtingen ten opzichte van uw bemanningslid gedekt. Gedurende de ziekteperiode heeft uw werknemer recht op doorbetaling van zijn loon. Met deze verzekering is de loondoorbetalingsverplichting verzekerd.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Met deze oplossing zijn uw betalingsverplichtingen ten opzichte van uw bemanningslid verzekerd. Wij betalen de verplichte contractuele bedragen als uw bemanningslid arbeidsongeschikt raakt. Een bemanningslid kan geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Deze verzekeringsoplossing biedt ook dekking voor Nederlandse werkgevers varend onder Nederlandse vlag met bemanningsleden die woonachtig zijn buiten de EU.

Als uw bemanningslid ziek wordt of een ongeval krijgt, meldt u dit via de Anker Alarm Service. Uw bemanningslid wordt via de radio medische dienst van de dienstdoende kustwacht van boord gehaald om de medische zorg te krijgen die hij nodig heeft.

Lokale wet- en regelgeving

Voor verplichtingen voortvloeiend uit lokale wet- en regelgeving op de Filipijnen en in Nederland bieden wij specifieke (aanvullende) oplossingen.

POEA en AMWA

De Filipijnse wetgeving kent uitgebreide bepalingen voor Filipijnen die buiten hun eigen land werken. Iets om goed rekening mee te houden als u Filipijnse bemanningsleden in dienst heeft! De verzekeringen van Anker zijn afgestemd op deze wet- en regelgeving. Uiteraard zijn de werkgevers van Filipijnse medewerkers verzekerd voor de gevolgen van ziekte en ongevallen van deze medewerkers ontstaan aan boord van het schip. Maar ook het afhandelen van geschillen via de NLRC en de uitkomsten van gerechtelijke uitspraken zijn bij Anker Crew Insurance verzekerd. Klik hier als u meer wilt weten over onze dekking voor Filipijnse bemanningsleden.

Nederlands sociaal verzekeringsstelsel

Voor Nederlandse werkgevers die onder Nederlandse vlag varen bieden wij verzekeringsoplossingen die aansluiten bij het Nederlands sociaal verzekeringsstelsel. Klik hier als u meer wilt weten over deze verzekeringsoplossingen.

Belangrijkste voordelen zijn

  • 24/7 Anker Alarm Service
  • De beste zorg voor uw crew
  • Vast contactpersoon bij ziekte of ongeval

IPID

Neem contact met ons op

Servicedesk contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Marian Kregel, Leon de Boer, of Kert Tähhe helpen u graag!

+31 50 520 97 79 crewinsurance@anker.nl
24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04
© Anker Crew Insurance 2019