Verwerkersovereenkomst AVG

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Geen verwerkersovereenkomst nodig tussen verzekeraar en verzekeringsnemer

In dit bericht leggen wij uit waarom wij als verzekeraar geen verwerkersovereenkomst met onze verzekeringsnemers hoeven te sluiten.

Een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer een partij (de verwerkingsverantwoordelijke) het verwerken van bepaalde persoonsgegevens aan een andere partij (de verwerker) wil uitbesteden.

U voorziet ons van (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden voor de verzekeringen die u bij ons heeft, zoals het beoordelen van nieuwe aanvragen of het behandelen van een schadeclaim. Deze werkzaamheden voeren wij zelf uit, er is geen sprake van uitbesteding van de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. Om deze reden hoeven wij geen verwerkersovereenkomst met u als verzekeringsnemer te sluiten.

In het eerdere bericht Europese privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming informeerden wij u over AVG en de verantwoordingsplicht die wij hebben op basis van de AVG. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en treffen wij maatregelen om aan de AVG te voldoen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

© Anker Crew Insurance 2023