Vernieuwde ziekteverzuimverzekering

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Vernieuwde ziekteverzuimverzekering

Anker Crew Insurance introduceert per 1 januari 2018 een vernieuwde ziekteverzuimverzekering. Onze vernieuwde ziekteverzuimverzekering biedt meer mogelijkheden:

    • Het is mogelijk om uw werkgeverslasten mee te verzekeren: 10, 15, 20 of 25%.
    • Uitbreiding van de eigen risicoperiode in wachtdagen naar 10, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen.
    • Regres: verhaal van de nettoloonschade en re-integratiekosten op aansprakelijke derden.
    • Maximale eindleeftijd is aangepast naar de AOW-leeftijd.
    • Uitbreiding verzekering met verzuimdienstverlening door Maritiem Verzuimsupport.

U kunt naast uw bemanningsleden ook uw medewerkers aan de wal verzekeren. Wilt u advies over het meeverzekeren van werkgeverslasten, het aanpassen van uw eigen risicoperiode of andere zaken ten aanzien van uw ziekteverzuimverzekering? Neem dan contact met op met Marian Kregel of Leon de Boer op telefoonnummer +31 50 520 97 79.

Maritiem Verzuimsupport

Per 1 januari 2018 breiden wij de ziekteverzuimverzekering uit met dienstverlening aan maritieme werkgevers via Maritiem Verzuimsupport. Deze dienstverlening is kosteloos. Wij kennen de maritieme branche en de complexe materie rondom preventie, verzuim en re-integratie van zieke medewerkers. Met Maritiem Verzuimsupport kunnen wij u hierbij ondersteunen. Hiermee zijn wij de spil tussen u en uw arbodienstverlener. Door het actief informeren en adviseren helpt Maritiem Verzuimsupport u bij het beheersen van verzuim. Uw contactpersonen zijn Swanhilde Henze-Bennink (Verzuim Consultant) en Grietje Top (Verzuim Specialist).

De dienstverlening van Maritiem Verzuimsupport houdt het volgende in;
Swanhilde Henze-Bennink en Grietje Top ondersteunen u bij het voorkomen dat uw medewerkers arbeidsongeschikt worden. Zij denken mee over eventuele preventiemogelijkheden. Wanneer een medewerker onverhoopt ziek wordt ondersteunen wij u waar mogelijk om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen en verkorten. Wanneer u de ziekteverzuimverzekering in combinatie met een bedrijfszorgpolis heeft afgesloten dan wordt vanuit de bedrijfszorgpolis een groot gedeelte van de kosten vergoed rondom de re-integratie van uw zieke medewerkers. Onze dienstverlening vervangt uw arbodienst niet, het is een extra service binnen onze ziekteverzuimverzekering.

© Anker Crew Insurance 2023