Verbod pulsvissen

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Verbod pulsvissen

Een meerderheid van het Europees parlement heeft ingestemd met een verbod op pulsvisserij. De helft van de Nederlandse vissers met een vergunning mogen nog twee jaar doorgaan met pulsvissen tot 2021, de andere helft raakt waarschijnlijk dit jaar nog zijn vergunning kwijt. Elk EU land mag zes schepen per project inzetten voor nieuwe vistechnieken, daardoor mogen zes schepen nog pulsvissen na 2021.

Met pulsvissen worden vissen die op de bodem van de zee leven, met stroomstootjes opgeschrikt, zodat ze in het net zwemmen. Volgens de Nederlandse overheid heeft pulsvisserij veel voordelen ten opzichte van de ‘oude’ boomkor-techniek. Bij de boomkor-techniek worden er kabels over de zeebodem getrokken. Bij pulsvisserij is er veel minder schade aan de zeebodem, minder bijvangst en het bespaart enorm veel brandstof.

Franse en Britse kustvissers verzetten zich juist tegen de pulsvisserij. Doordat Nederlandse vissers veel vergunningen hebben voor pulsvissen, klagen Franse en Britse vissers dat zij niet in staat zijn om te concurreren tegen de Nederlandse pulsvissers.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangegeven dat ze haar best zal doen om geld beschikbaar te stellen voor onderzoek en de overstap naar andere technologieën in de visserij. De Nederlandse kotterorganisaties zeggen hier het volgende over: “De overgangsperiode is slechts een doekje tegen het bloeden. De financiële schade in de hele sector kan oplopen tot 200 miljoen euro. Daarnaast moeten we nog niet denken aan innoveren, als onze beste innovatie ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, op basis van emotionele klanken in de prullenbak verdwijnt”.

© Anker Crew Insurance 2023