Veelgestelde vragen situatie Oekraïne en Rusland

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Veelgestelde vragen situatie Oekraïne en Rusland

Update: 05-04-2022

Gezien de huidige situatie in Oekraïne en de snel opvolgende ontwikkelingen, hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Het gegeven dat er veel Oekraïense en Russische zeevarenden op schepen werkzaam zijn, maakt dat deze situatie mogelijk gevolgen heeft voor uw verzekeringsoplossingen bij Anker Crew Insurance.

Zijn Oekraïense zeevarenden verzekerd?
Ja, zowel onze dekking als ons dekkingsgebied is niet gewijzigd.

Zijn Russische zeevarenden verzekerd?
Ja, zowel onze dekking als ons dekkingsgebied is niet gewijzigd.

Zijn Oekraïense en Russische zeevarenden verzekerd tijdens hun reis van en naar het schip?
Ja, onze dekking/dekkingsgebied is niet gewijzigd.
Let op, Als Nederlandse verzekeraar is het ons niet toegestaan schades die verband houden met molest te verzekeren. Dit betekent dat schades als gevolg van een gewapend conflict zijn uitgesloten van de dekking.

Zijn zeevarenden verzekerd wanneer ze door een gewapend conflict gewond raken of overlijden?
Als Nederlandse verzekeraar is het ons niet toegestaan schades die verband houden met molest te verzekeren. Dit betekent dat schades als gevolg van een gewapend conflict zijn uitgesloten van de dekking. Ook wanneer zeevarenden van of naar het schip reizen.

Repatriëren naar Oekraïne of Rusland
Het is op dit moment vrijwel onmogelijk om zeevarenden naar Oekraïne en Rusland te repatriëren. Daarom vergoedt Anker Crew Insurance de kosten van repatriëring naar een land binnen Europa. Hierin volgen wij de richtlijnen van verschillende P&I Clubs en adviseren wij middels een addendum op de arbeidsovereenkomst de eindbestemming van het contract te wijzigen.

Valt een verzoek voor repatriëring naar huis, voor afloop contract, i.v.m. het conflict tussen Rusland en Oekraïne, onder de verzekering? Ook als de reden van repatriëring het verlies van een familielid is.
Repatriëring vanwege medische noodzaak van de zeevarende zelf of vanwege medische noodzaak of overlijden van familielid is verzekerd. Andere oorzaken niet.
Zie hiervoor ook artikel 25,4, artikel 26 en artikel 28.1 van onze voorwaarden.
Repatriëringsverzoek naar aanleiding van molest valt niet onder de dekking.

De zeevarende is, volgens overeengekomen addendum, gerepatrieerd naar een EU land. De zeevarende besluit om vanuit dat EU land zelfstandig naar Oekraïne te vertrekken. Is deze reis verzekerd?
Ervan uitgaande dat de repatriëring dan ook op basis van medische gronden is (zie vraag 6).
Als er dekking is voor medische kosten in het thuisland door een incident aan boord dan loopt de dekking door. Als er geen dekking is voor de medische kosten in het thuisland dan stopt de dekking op de plaats waarover in het addendum afspraken zijn gemaakt.

Als een zeevarende na medische behandeling thuis verder moet herstellen en revalideren. Maar niet naar het thuisland kan reizen. Worden dan alle kosten vergoed tijdens het herstel?
Dit zal afhankelijk zijn van de situatie en de afgesloten dekkingen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

NIEUW:
Wie betaald eventuele zorgkosten voor Oekraïense zeevarenden tijdens verlof in Nederland?

Deze kosten vallen niet onder onze dekking.
De Nederlandse overheid heeft hiervoor een subsidieregeling in het leven geroepen. Via het CAK kan de zorgverlener de ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ aanspreken.
CAK – Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (hetcak.nl)


Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande FAQ of zijn er vragen die niet beantwoord worden? Neem dan contact met ons op per mail crewinsurance@anker.nl of telefoon 050 – 520 97 79.

© Anker Crew Insurance 2023