Tips om ongevallen aan boord van schepen te voorkomen

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Tips voorkomen ongevallen aan boord van schepen

De Onderzoeksraad voor veiligheid onderzoekt regelmatig (dodelijke) ongevallen aan boord van schepen. Vaak is de minst ervaren matroos aan boord betrokken. Voorbeeld is een matroos die tijdens het lossen van containers bekneld kwam onder een container. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad kwam naar voren dat ieder een eigen invulling gaf aan de werkzaamheden zonder dat daarbij een gezamenlijk veiligheidsperspectief werd nagestreefd. Een ander voorbeeld is van de matroos die betrokken was bij schoonmaakwerkzaamheden. Deze matroos wist welke handelingen er gedaan moesten worden, maar bleek zich minder bewust van de gevaarlijke omgeving waarin hij zich bevond. De matroos werd wel gewezen op de gevaren van de kraan, maar werd niet begeleid tijdens de werkzaamheden. Hij werd aangereden door een kraan met de dood als gevolg.

Tips uit het onderzoek Onderzoeksraad

Een constatering van de Onderzoeksraad is dat er een gebrek aan begeleiding is en dat een onervaren matroos te snel zelfstandig aan het werk moet. Dit verhoogt het aantal ongevallen in de scheepvaart. De Onderzoeksraad stelt dat kennis en ervaring bepalen hoe je met een potentieel gevaarlijke situatie omgaat en hoe de situatie afloopt. Een matroos die voor het eerst aan boord van een schip gaat werken weet niet welke gevaren zich voor kunnen doen.

Tip 1 zorg voor goede begeleiding. Wees als werkgever proactief en zorg voor een goede inwerkperiode.

Tip 2 Laat een ervaren matroos de nieuwe matroos inwerken. Zo zorg je voor gerichte praktijkervaring door een ervaren collega.

Het is letterlijk van levensbelang dat nieuwe matrozen de mogelijkheid krijgen om praktijkervaring in een veilige omgeving en onder begeleiding op te doen.

Bron: Onderzoeksraad voor veiligheid, rapportage ongevallen scheepvaart november 2017-april 2018
© Anker Crew Insurance 2023