Repatriatie van zeevarenden met een positieve Covid-19 test

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Een interview met Tamara Voskamp, VHD

Zeevarenden maken zich soms zorgen over wat er gebeurt als er sprake is van een positieve Covid-19 test wanneer zij in het buitenland zijn. Er bestaan zorgen over beschikbaarheid van de juiste zorg in de haven waar het schip ligt. Ook geven ze aan onzeker te zijn over de mogelijkheid van terugkeer naar hun woonland.

In dit interview met Tamara Voskamp van VHD, informeren wij u graag over de gang van zaken van repatriatie van zeevarenden met Covid-19. Zodat u en uw zeevarenden op de hoogte zijn van de gang van zaken wanneer deze situatie zich voordoet.

Wat doet VHD?

Wanneer u als werkgever verzekert bent bij Anker Crew Insurance, krijgt u in het geval van medische repatriatie van een van uw zeevarenden te maken met de Anker Alarm Service. VHD is de dienstverlener voor Anker Alarm Service. Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van hulp na incidenten in het buitenland.

Wat gebeurt er als een zeevarende Covid-19 heeft in een buitenlandse haven?

In de eerste plaats zorgen wij dat een patiënt die positief is getest op Covid-19 ter plaatse adequate medische zorg krijgt als dit nodig is. Hoe dit op dat moment precies in zijn werk gaat is volledig afhankelijk van de regelgeving van de lokale autoriteiten, deze zullen ook wij natuurlijk te allen tijde op moeten volgen. De situatie kan per land behoorlijk verschillen en is wereldwijd continu aan verandering onderhevig.

Mocht het nodig zijn dat een zeevarende in quarantaine gaat en wordt dit niet georganiseerd door de lokale autoriteiten, dan zullen wij zorgen dat er een accommodatie geregeld wordt.

Hoe regelt u repatriaties uit afgelegen gebieden?

Wij hebben in elk land samenwerkingspartners waar wij snel mee kunnen schakelen. Dit betekent dat we snel over informatie kunnen beschikken van afgelegen havens of plaatsen van waaruit minder vaak repatriaties plaatsvinden.

Wij kunnen lokaal snel hulp inschakelen mocht dit nodig zijn.

Tamara Voskamp
Heeft VHD al ervaring met het vervoer van zeevarenden met Covid-19?

Wij hebben tot op heden een paar keer meegemaakt dat iemand ter plaatse niet adequaat behandeld kon worden. Bijvoorbeeld door het ontbreken van beademingsapparatuur. Deze mensen hebben we allemaal veilig en snel kunnen evacueren naar een locatie waar wel adequate zorg beschikbaar was. Dit kan ofwel door speciaal ingerichte ambulances voor het vervoer van Covid-19 patiënten, ofwel in uiterste nood per ambulancevlucht.

Binnen Europa zijn er diverse mogelijkheden om positief geteste patiënten met speciaal vervoer veilig te kunnen repatriëren. Het kan soms voorkomen dat er wordt gekozen voor een relatief lange ambulance- of taxirit wanneer vervoer per vliegtuig niet mogelijk is

Hoe gaat dat met de restricties buiten Europa?

Buiten Europa is repatriëring van een positief geteste zeevarende lastiger, omdat iemand dan meestal per vliegtuig vervoerd moet worden. Hier zijn meestal strikte eisen aan verbonden.

Vaak zal men een quarantaine periode moeten afwachten en een negatieve Covid-19 test moeten kunnen overleggen, voordat een repatriatie plaats kan vinden. In dat geval zullen wij zorgen dat er een accommodatie beschikbaar is voor deze zeevarende en de repatriëring organiseren zodra deze mogelijk is.

En als het vervoer medische supervisie vereist?

Mocht een zieke zeevarende wel weer mogen reizen, maar alleen onder medische begeleiding, dan zijn ook hier mogelijkheden voor. We hebben soms creatieve oplossingen moeten gebruiken. Bijvoorbeeld door medisch personeel dat op de terugreis was uit een land met strenge restricties in te zetten, die zodoende toch een patiënt konden begeleiden.

Tot op heden is medische repatriatie naar het thuisland van een patiënt altijd nog gelukt, ook tijdens de uitdagingen die de Covid-19 pandemie met zich mee brengt.

© Anker Crew Insurance 2023