Praktijkvoorbeeld Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Een 48-jarige Let is in Vladivostok van boord gegaan met hartproblemen. Na een verblijf in het ziekenhuis en repatriëring is hij onder behandeling bij een cardioloog in Riga. De Anker Alarm Service onderhoud het contact met de cardioloog en monitort de behandeling. Gedurende zijn ziekteperiode heeft het bemanningslid recht op loondoorbetaling. Anker Crew Insurance regelt het recht op deze uitkering vanuit de verzekering. Na een periode van 62 dagen komt het rapport van de behandelend arts met het advies dat hij hersteld is en weer aan het werk kan.

© Anker Crew Insurance 2023