Missie en visie

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Missie

In samenwerking realiseren van no-nonsense verzekeringsoplossingen waarbij de mens centraal staat.

Visie

Anker wil als zelfstandig verzekeraar in een gebureaucratiseerd verzekeringslandschap toegankelijkheid en betrokkenheid bieden. Haar verzekeringsoplossingen moeten praktisch toepasbaar en markt- en klantgericht zijn. Oplossingen worden met partners en vertegenwoordigers van de klantgroepen ontwikkeld. Vanuit deze verbondenheid wil Anker komen tot duurzame samenwerkings- en klantverbanden. Verbanden waarbij de mens de verbindende factor is.

Identiteit

Doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Of niet doet. De grondslag voor elke samenwerking, dus ook voor verzekeren. Werken op basis van vertrouwen en wederkerigheid. Open en duidelijk zijn. Betrokkenheid tonen. Er zijn op de momenten wanneer het ertoe doet. Van mens tot mens.

Zo is Anker: eerst de mens

© Anker Crew Insurance 2020