Missie en visie

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Missie

Als nicheverzekeraar en specialist bieden wij verzekeringen en diensten aan maritieme werkgevers.

Visie

In een landschap van gelijkvormigheid en standaardisatie willen wij onderscheid bieden. Oplossingen worden in nauwe samenwerking met partners en klantgroepen ontwikkeld. Hierbij wordt snelheid, doelmatigheid en maatwerk gecombineerd met menselijkheid, loyaliteit en binding.

Identiteit

Duidelijk zijn in wat we doen. Of niet doen. Met open vizier (samen)werken op basis van vertrouwen en wederkerigheid. Er zijn op de momenten wanneer het ertoe doet. Groeien door van elkaar te leren en door te doen en te durven.

Zo is Anker: eerst de mens

© Anker Crew Insurance 2023