De nieuwe Arbowet

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

De nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is ruim een jaar geleden ingegaan op 1 juli 2017. In de overgangsperiode van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 heeft u de tijd gekregen om alle contracten en dienstverlening aan te passen aan de nieuwe eisen. Wat is er precies veranderd?

Basiscontract:
U heeft een overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts waar werkafspraken in staan over de taken waarvoor u zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

Second opinion bedrijfsarts:
Een werknemer kan een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet wel werkzaam zijn bij een andere arbodienst of organisatie dan de eerste bedrijfsarts.

Open spreekuur bedrijfsarts:
U dient ervoor te zorgen dat een werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of geen klachten heeft.

Vrije toegang van bedrijfsarts tot de werkvloer:
De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkplek om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Adviesrol bedrijfsarts:
In de nieuwe Arbowet staat preventie meer centraal. U als werkgever bent verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts adviseert u over het toepassen van de preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken.

Als organisatie dient u een preventiemedewerker aan te stellen:
De preventiemedewerker adviseert en werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Nieuwe Arbowet ook voor maritieme werkgevers

Als maritieme werkgever moet ook u voldoen aan de nieuwe Arbowet. Uw werknemers zijn grotendeels voor langere periode aan boord van een schip en is er niet de mogelijkheid om een bedrijfsarts op de werkplek aan boord te laten komen. Dit probleem is niet oplosbaar. Als u een bedrijfsarts heeft die kennis heeft van de maritieme sector dan kan deze wel gericht advies geven. Ook zonder dat deze aan boord van het schip komt.

Ook het verplicht consulteren van een bedrijfsarts blijft lastig voor de zeevarenden die in andere Europese landen wonen. Een telefonisch consult met een Engels sprekende bedrijfsarts kan eventueel een oplossing bieden. Soms blijft het nodig een buitenlands bemanningslid naar Nederland te halen, helaas kostenverhogend, maar gezien de verplichtingen uit de Arbowet niet te voorkomen.

© Anker Crew Insurance 2023