MKB Ontzorg verzekering

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

MKB Ontzorg verzekering

Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Wij hebben onderzocht of wij aanpassingen moeten doorvoeren in onze huidige verzekeringen om u een volwaardig ontzorgpakket aan te kunnen bieden.

Onze verzekeringen in combinatie met Anker Verzuimsupport zijn specifiek gericht op de maritieme werkgever en uw verzuimende medewerkers. Op het gebied van preventie, verzuim en re-integratie weten wij welke issues er spelen en bieden wij u persoonlijke begeleiding.

Complete regie uit handen
De Anker ziekteverzuimverzekering, Anker Verzuimsupport en de Bedrijfszorgpolis samen, bieden u inhoudelijk vergelijkbare service, garantie en begeleiding zoals in de opzet van de nieuwe MKB verzuim-ontzorg-verzekering wordt bedoeld.

U wordt volledig ontzorgd door:

  • Ziekteverzuimverzekering inclusief de dienstverlening van de afdeling Maritiem Verzuimsupport. Maritiem Verzuimsupport is de spil tussen u en Anker Verzuimsupport. Door het actief informeren en adviseren helpt Maritiem Verzuimsupport u bij het beheersen van verzuim. Deze dienstverlening vervangt Anker Verzuimsupport of uw eigen arbodienst niet, het is een extra service binnen onze ziekteverzuimverzekering.
  • Gecertificeerde Arbodienstverlening door Anker Verzuimsupport.
  • Poortwachter garantie als u een Verrichtingen of Full Service abonnement heeft afgesloten bij Anker Verzuimsupport.
  • Het 2e spoor traject wordt vanaf 1 januari 2020 volledig vergoedt vanuit de Bedrijfszorgpolis.
  • Transparante en marktconforme premie voor de ziekteverzuimverzekering.

Vragen?
Heeft u vragen over onze verzekeringen? Neem dan contact op met Marian Kregel of Kert Tähhe op 050 520 97 79 of per e-mail via crewinsurance@anker.nl.

Wilt u meer informatie over Anker Verzuimsupport of de dienstverlening van Maritiem Verzuimsupport? Neem dan contact op met Swanhilde Henze-Bennink op 050 520 99 09 of stuur een mail naar mvs@anker.nl.

© Anker Crew Insurance 2023