Maritiem Verzuimsupport

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Maritiem Verzuimsupport

Alle maritieme werkgevers met een ziekteverzuimverzekering kunnen rekenen op de aanvullende dienstverlening van Maritiem Verzuimsupport. Door het actief informeren en adviseren helpt het team van Maritiem Verzuimsupport u bij het beheersen van verzuim.

Onze medewerkers ondersteunen u bij het voorkomen dat uw medewerker arbeidsongeschikt raakt. Wij denken mee over de preventiemogelijkheden voor uw gehele bedrijf inclusief uw walmedewerkers.

Een belangrijk aandachtspunt binnen onze dienstverlening is de wisselwerking tussen de arbodienst en de werkgever. Anker kent de maritieme markt en de onderliggende vraagstukken goed. Daarbij is zij op de hoogte van zowel specifieke maritiem gerelateerde wet- en regelgeving, als nationale wet- en regelgeving. Het oppakken van een bemiddelende en coördinerende rol in deze is een logische stap. Indien een medewerker ziek wordt dan helpen wij u bij het verkennen van de mogelijkheden om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen en het ziekteverzuim te verkorten.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over de dienstverlening van Maritiem Verzuimsupport? Neem dan contact op met Swanhilde Henze-Bennink op telefoonnummer  +31 50 520 99 09. Of stuur een e-mail naar verzuimsupport@anker.nl

Terug naar de pagina Ziekteverzuimverzekering

© Anker Crew Insurance 2023