Marbo

Marbo

Marbo is de Maritieme Arbodienstverlener van Anker Crew Insurance. Marbo ondersteunt werkgevers in de maritieme sector bij de begeleiding van zieke medewerkers en uitvoering van de Wet verbetering poortwachter. Marbo heeft een uitgebreid netwerk van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebedrijven en organisaties die het herstel van uw zieke werknemer kunnen bevorderen.

Verder zorgt Marbo voor Preventieve Medische Onderzoeken, werkplekonderzoeken en verschillende interventies die u tijdens het verzuim of ter voorkoming van verzuim van uw werknemer verplicht bent in te zetten.

Marbo beschikt over de wettelijk verplichte Arbodienst-certificering en de bedrijfsartsen van het netwerk zijn ingeschreven in het erkende specialistenregister. Marbo werkt zonder winstoogmerk. Bij Marbo zijn ruim 150 werkgevers uit de maritieme sector aangesloten.

U heeft de keuze uit twee abonnementen:

Aansluitabonnement à € 26,00
Een geschikt abonnement voor grote werkgevers die zelf het casemanagement uitvoeren. Vergoedingen voor contactmomenten, losse verrichtingen, interventies en de inzet van de bedrijfsarts zijn niet inbegrepen, maar het verzuimsysteem van I-Signaal wél. Dit is een online systeem voor het registreren, volgen en managen van verzuim.

Full Service abonnement à € 110,00
Met dit abonnement worden werkgevers optimaal ontzorgd. In dit tarief zijn alle kosten voor de casusbegeleiding in het kader van de Wet verbetering poortwachter en de kosten van de bedrijfsarts inbegrepen. Verder maakt het verzuimsysteem van I-Signaal deel uit van het abonnement. Dit is een online systeem voor het registreren, volgen en managen van verzuim.

Downloads

Abonnement Marbo 2019

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04
© Anker Crew Insurance 2019