JR Shipping en Anker Crew Insurance hebben dezelfde overtuiging

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Goed zorgen voor bemanningsleden bij een ongeval of ziekte

JR Shipping brengt ieder jaar haar personeelsmagazine E-news uit. Anker Crew Insurance kreeg eind 2017 de mogelijkheid om het gezicht van de verzekeraar te laten zien. Onderstaand het artikel dat wij hebben geschreven voor E-news.

Iedereen bij JR Shipping weet dat veilig werken een belangrijke pijler is voor onze rederij. Toch brengt met name het werken op zee risico’s met zich mee en gaat er wel eens iets mis. Om er zeker van te zijn dat bemanningsleden bij een ongeval of ziekte goed worden begeleid, heeft JR Shipping zich verzekerd bij Anker Crew Insurance. Een partij die onze taal spreekt en met een maritieme oorsprong: in 1907 besloot een aantal noordelijke reders gezamenlijk de mogelijke gevolgen van een ongeval of ziekte aan boord te dragen. In dit artikel vertelt Egbert Maalderink van Anker Crew Insurance meer over de verzekeraar die als motto heeft: ‘Eerst de mens’.

“Als internationaal accountmanager bij Anker Crew Insurance kom ik geregeld langs bij rederijgroep JR Shipping in Harlingen om met Robert-Jean Dupuis (head of insurance department) of Teije Velds (head of crewing department) te praten over risico’s die zich kunnen voordoen aan boord van de schepen en oplossingen die wij hiervoor kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin een bemanningslid een ongeluk aan boord krijgt – zie onderstaand praktijkvoorbeeld– of ziek wordt tijdens het werk.

Mijn collega’s en ik adviseren en assisteren JR Shipping en andere maritieme werkgevers op het gebied van bemanningsverzekeringen. Dat doen we wereldwijd. Naast klanten in Nederland hebben we klanten in onder andere Spanje, Duitsland en Engeland, maar ook in Singapore en op de Filipijnen. Omdat we te maken krijgen met verschillende culturen zijn de gesprekken die we voeren heel divers. Behalve rederijen heeft Anker ook klanten als maritieme uitzendbureaus, vissers en jachteigenaren.

Wat doet Anker Crew Insurance?

Als bemanningsverzekeraar verzekert Anker al ruim 110 jaar wereldwijd bemanningsleden in dienst van maritieme werkgevers. Anker biedt maritieme werkgevers verzekeringsoplossingen voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ongevallen van hun bemanningsleden. Als een bemanningslid tijdens het werk ziek wordt of een ongeval krijgt zorgen wij ervoor dat hij of zij van boord wordt gehaald en in het ziekenhuis, waar ook ter wereld, kan rekenen op de beste zorg. Naast onze verzekeringsoplossingen stellen wij ons ten doel om de maritieme werkgever zo veel mogelijk te ondersteunen. Zo bieden wij vanaf januari 2018 een verzuimdienstverlening aan als service en onderdeel van onze ziekteverzuimverzekering. Wij werken vanuit de filosofie ‘Eerst de mens’. Onze klanten, hun bemanningsleden en andere maritieme medewerkers staan voorop. Dus geen bureaucratische schijnbewegingen maken, maar snel praktische oplossingen aandragen. Ook – of juist – in gevallen waar dat niet zo eenvoudig is.

Wat er mis kan gaan – en hoe het wordt opgelost

Eén van onze schepen ligt voor de kant in Hamburg om te lossen. Onderweg naar de bak glijdt een collega uit over een gladde trede en valt van de trap. Hij komt raar terecht met zijn rechterbeen. De tweede stuurman die achter hem liep meldt het voorval via de portofoon direct aan de kapitein deze neemt contact op met de agent. De kapitein en tweede stuurman constateren dat het been in een vreemde stand ligt en waarschijnlijk is gebroken. De agent regelt een ambulance en onze collega wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ondertussen heeft de kapitein ook de rederij op de hoogte gebracht van het ongeval. In het kader van de safe manning zal er met spoed een aflosstuurman geregeld moeten worden. Omdat onze collega door JR Shipping bij Anker Crew Insurance is verzekerd voor medische kosten en repatriëring, brengt de rederij ook Anker op de hoogte van de ziekenhuisopname met de vraag hoe één en ander verder geregeld moet worden. De schadebehandelaar legt aan de rederij uit op welke wijze onze collega wordt bijgestaan.

De Anker Alarm Service wordt ingeschakeld. Zij zijn de spil met de lokale scheepsagent, het ziekenhuis en indien mogelijk ook met onze collega. Na de behandeling in het ziekenhuis en verklaring van ‘fit to fly’ regelt Anker Alarm Service de terugreis. Gezien de beperkte mobiliteit wordt onze collega gedurende de reis geëscorteerd door een verpleegkundige. Deze zal onze collega begeleiden tot hij in het ziekenhuis of weer thuis is.

Door het inschakelen van Anker Crew Insurance en haar partners hebben wij geregeld dat ook in geval van ziekte en/of een ongeval jullie goed worden begeleid!

Want zo is Anker: eerst de mens

Meer informatie over JR Shipping kunt u vinden op hun website.

© Anker Crew Insurance 2023