Inkomenszekerheid voor uw zeevarenden

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Inkomenszekerheid voor uw zeevarenden

De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij heeft onlangs haar tarieven voor de pensioenregeling aangepast. Naast informatie over de pensioenregeling, wordt vermeld dat er geen premie voor het afdekken van het eventuele WGA gat hoeft te worden betaald.

Een WGA gat kan ontstaat wanneer uw zeevarende arbeidsongeschikt raakt en een WGA vervolg uitkering ontvangt van het UWV. Vaak is deze WIA uitkering een stuk lager dan het inkomen dat de zeevarende verdiende en kan het nieuwe inkomen bij arbeidsongeschiktheid zelfs terugvallen tot bijstandsniveau. Waar geen rekening mee wordt gehouden is dat wanneer een salaris hoger is dan het maximale dagloon (2020: €57.232) dat voor een extra terugval van inkomen zorgt.

Anker Crew Insurance maakt het mogelijk voor u als goed werkgever, om collectief een aantrekkelijke verzekering voor uw zeevarenden te regelen, zodat zij geen onnodige inkomensterugval zullen hebben bij arbeidsongeschiktheid. Hier vindt u meer informatie over onze WIA verzekeringen.

Omdat Anker Crew Insurance graag maatwerk aanbiedt, kunt u bij interesse contact opnemen met één van onze medewerkers, zij geven u graag advies.

© Anker Crew Insurance 2023