De Brexit en de Nederlandse Visserij

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

De Brexit en de Nederlandse Visserij

Het Verenigd Koninkrijk wil vanwege de Brexit een einde maken aan de London Fisheries Convention. Hierdoor mogen Nederlandse vissers op termijn niet meer vissen in de strook tussen 6 en 12 mijl uit de Britse kust. De gevolgen hiervan voor de Nederlandse visserij vallen weliswaar mee, maar de Nederlandse vissers vrezen dat ze straks ook niet meer mogen vissen in de 200-mijlszone. En dat heeft wel gevolgen voor de Nederlandse visserij.  In een interview met de BBC verklaart de Britse minister van Voedsel en Milieu Michael Gove zijn besluit, waarbij hij onomwonden aangeeft dat de Britten na de Brexit – wanneer ze weer een ‘onafhankelijke kuststaat’ zijn – alleenheerschappij willen over hun 200-mijls exclusieve economische zone.

Op basis van de afspraken ui het London Fisheries Convention uit 1964 mogen Nederlandse, Ierse, Franse, Belgische en Duitse kotters tussen 6 en 12 mijl uit de Britse kust vissen. Het opzeggen van dit akkoord vanwege de Brexit is een voorspel op wat nog kan komen. Het kan leiden tot het sluiten van een veel groter gebied. Volgens de Europese regels mogen vissers uit alle EU landen de Britse wateren van 12 tot 200 mijl uit de Britse kust bevissen en worden de vangsten van alle vissers aan quota gebonden. De Nederlandse visserij haalt ruim 50% van de vis uit de  200-mijlszone. De Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt heeft een toelichting gegeven op het radiojournaal van de NOS op 4 juli 2017:  “Het is een rampscenario dat op ons afkomt. Ik ben niet van de school: ga maar lekker slapen, het komt wel goed. Voor de Brexit is de visserij een icoonproject. Ze zetten hard door en matigen hun aanpak niet.” Nooitgedagt vreest het ergste voor de Nederlandse visserij. “Familiebedrijven in de kleine kottervisserij zullen net als in de koopvaardij uit het Nederlandse beeld verdwijnen.”

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt wil een eventueel verbod op vissen in de 200-mijlszone voorkomen door heel veel bekend te maken van wat de gevolgen hiervan zijn. De Europese onderhandelaars moeten op de hoogte zijn hiervan tijdens de Brexit onderhandelingen. De voorzitter heeft een Brexit team samengesteld van samenwerkende trawlers en kotters. Ook wordt er samengewerkt in de European Fisheries Alliance (EUFA).

Bron: Vissersbond en Maritiem Nederland

© Anker Crew Insurance 2023