Impact van de corona crisis. Aflevering 1: Wijnne Barends

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Impact van de corona crisis: onze klanten aan het woord

In deze serie verhalen geeft Anker Crew Insurance graag het woord aan de maritieme werkgevers. De impact van de corona crisis is groot en hierdoor staan ook zij voor bijzondere uitdagingen. Met deze reeks willen we de verhalen en ervaringen van onze maritieme klanten delen. Om zo niet alleen te laten zien hoe de corona crisis de maritieme sector raakt, maar ook hoe belangrijk de scheepvaart is voor ons allemaal.

Aflevering 1: Wijnne Barends

We spreken met Auke Douma, Crewing Manager bij Wijnne Barends. Deze scheepvaartonderneming is gevestigd in Delfzijl en houdt zich bezig met scheepsbeheer, bevrachting, technisch beheer en bemanningszaken.

Auke Douma, Wijnne Barends

We beginnen met een vraag over het draagvlak voor de maritieme sector in onze huidige samenleving.

Is er voldoende begrip en waardering voor maritieme bedrijven en zeevarenden, denkt u?
‘Sommige mensen hebben volgens mij nog geen volledig inzicht in welke mate onze huidige welvaart afhankelijk is van de scheepvaart. We vinden het tegenwoordig niet zo bijzonder meer dat onze supermarkten vol liggen met exotisch fruit van over de hele wereld, terwijl er pakweg 40 jaar geleden nog geen kiwi te koop was in Nederland. Mijn moeder maakte vroeger kleine handdoekjes van oude badlakens, nu koop je om de hoek een hele stapel gastendoekjes voor een paar euro’s.
Zonder de scheepvaart zouden we jaren worden teruggezet. Ik vind het goed dat daar meer erkenning aan gegeven wordt. ’

Is de opvatting van mensen over het transport over zee sinds de corona crisis aan het veranderen?
‘De transport sector is door de corona crisis nu officieel erkend als vitaal beroep. Dat vind ik logisch als je bedenkt dat schepen allerlei belangrijke goederen en grondstoffen over zee vervoeren. Onze schepen leveren bijvoorbeeld belangrijke grondstoffen voor kunstmest af in Nederlandse havens, maar vervoeren ook tuinturf of peat moss. Allemaal essentiële grondstoffen voor bijvoorbeeld de tuinbouw. Verder vervoeren wij onder andere staal van Duitsland naar Spanje om de auto industrie draaiende te houden. De scheepvaart is een onmisbare en vitale schakel in onze huidige economie keten.’

Welke maatregelen heeft Wijnne Barends getroffen omtrent de corona crisis?
‘We hebben de bemanningswissels zoveel mogelijk uitgesteld om te voorkomen dat mensen besmet raken met het corona virus’, zegt Douma. ‘Ook liggen er een aantal schepen voor onderhoud op een werf, hier houden we de bemanning strikt gescheiden van het personeel van de werf. Verder hebben we speciale veiligheidsmaatregelen in werking gesteld. Zo gelden er bijvoorbeeld bepaalde protocollen voor beloodsing en voor het aanleveren van voorraad en bunkers op de schepen. Gelukkig gaat er ook veel digitaal. Sinds de corona crisis is er een enorme slag gemaakt voor wat betreft digitalisering vind ik. Waar tot voor kort overal een fysieke handtekening nodig was, blijkt dat nu ook met een digitale af te kunnen.’

Wat doet u voor het zeevarende personeel?
Wijnne Barends denkt mee met de mensen die op zee werken. ‘We hebben altijd het beste voor met onze bemanning, dat is nu niet anders’, aldus Douma. ‘Momenteel zijn we naar manieren aan het zoeken om mensen toch af te lossen. Dat is belangrijk omdat risico’s van fatigue op de loer liggen. Tijdens het verantwoordelijke werk aan boord van een schip is een bemanningslid of kapitein continu in touw. Dat vraagt veel energie en eist na verloop van tijd zijn tol van mensen. Het is de vraag of deze risico’s opwegen tegen het gezondheidsrisico van besmetting met het virus. Daarom doen we ons best om mensen op een zo veilig mogelijke manier, op termijn toch naar huis te krijgen.’

Wat doet u om de huidige situatie aan boord van de schepen te verbeteren nu zeevarenden langer aan boord moeten blijven?
Om te zorgen dat mensen zich kunnen vermaken aan boord heeft Wijnne Barends het budget voor recreatiemiddelen voor alle schepen verhoogd. ‘We willen bemanning zo de mogelijkheid geven om afleiding aan boord te vinden,’ legt Douma uit. ‘Maar eigenlijk gaven we altijd al aandacht aan de gezondheid en het welbevinden van onze mensen die op zee werken.’

Op welke manier?
‘We blijven als rederij letten op factoren die van invloed zijn op de gezondheid van onze mensen. Zo hebben we enige tijd geleden een project gedaan over gezonde voeding in samenwerking met diëtisten. Al onze koks hebben toen een training gevolgd over gezonde voeding en we hebben ook de opleider van deze koks in de Filipijnen beter voorgelicht over gezonde voeding en maaltijdbereiding. Momenteel zijn we bezig met een hygiëne project op onze schepen.’

Wat wilt u ten slotte nog zeggen tegen zeevarenden wereldwijd?
‘We zijn druk bezig om de mogelijkheden tot aflossen van bemanning te verbeteren. We bundelen onze krachten als maritieme sector, om autoriteiten te overtuigen en snel met een oplossing te komen.
Het schrikbeeld van veel zeevarenden is dat zij niet naar huis kunnen. Ik zal mij zo veel mogelijk inzetten om te zorgen dat de mensen die dit vitale werk doen, gewoon op tijd kunnen genieten van hun welverdiende verlof periode thuis.’

Auke Douma, Crewing Manager Wijnne Barends
© Anker Crew Insurance 2023