Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/ankercrew.com/public_html/wp-includes/nav-menu-template.php on line 359

Impact van de corona crisis. Aflevering 2: Jumbo Maritime

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Impact van de corona crisis: onze klanten aan het woord

In deze serie verhalen geeft Anker Crew Insurance graag het woord aan de maritieme werkgevers. De impact van de corona crisis is groot en hierdoor staan ook zij voor bijzondere uitdagingen. Met deze reeks willen we de verhalen en ervaringen van onze maritieme klanten delen. Om zo niet alleen te laten zien hoe de corona crisis de maritieme sector raakt, maar ook hoe belangrijk de scheepvaart is voor ons allemaal.

Aflevering 2: Jumbo Maritime

In dit interview met Cees van Tilburg, crew coördinator bij Jumbo Maritime, leest u hoe het bedrijf zorgt dat iedereen ondanks de bijzondere situatie toch gezien wordt. Jumbo is een heavy lift shipping en offshore transportation & installation contractor. Het hoofdkantoor is gevestigd in Schiedam.

Doordat de Covid-19 maatregelen van verschillende landen reizen en aflossen bemoeilijken, zitten veel zeevarenden momenteel vast aan boord van hun schip. Hoe is de situatie bij Jumbo?
“De aflossingen komen momenteel langzaam op gang, maar in de meeste landen is het nog erg lastig om mensen af te lossen.” De schepen van Jumbo varen niet in een vast schema, maar maken deel uit van de zogenaamde ‘wilde vaart’. De schepen van Jumbo worden ingezet op projectbasis, en vervoeren onder andere zware lading over de hele wereld. Van Tilburg: “Onze mensen weten hoe het is om niet van te voren niet te weten wanneer en waar ze precies kunnen worden afgelost, maar het duurt nu wel heel lang voordat mensen naar huis kunnen.” De huidige situatie rondom de pandemie maakt het soms onmogelijk om mensen van het schip naar huis te laten reizen. Er zijn problemen op vliegvelden, met het verkrijgen van visa en rondom procedures voor Covid-19 testen en quarantaine.

Wat doet u om deze situatie te verbeteren?
Zeevarenden vormen een vitale schakel in de wereldwijde economie, bij Jumbo worden ze daarom als belangrijke werknemers gezien en als zodanig behandeld. Van Tilburg: “Jumbo vergeet niemand. Soms ben je met handen en voeten gebonden, maar we doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen.
“Al jaren heeft Jumbo het beleid om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat mensen het naar hun zin hebben aan boord. Ondanks de vervelende situatie voor sommigen is de sfeer op al onze schepen gelukkig nog steeds goed en rustig.”

Dat komt wellicht ook door de manier waarop van Tilburg en zijn collega’s op kantoor communiceren met de mensen die op de schepen werken. “We informeren ons personeel zo veel en zo vaak als we kunnen. Mensen willen gewoon weten wanneer ze naar huis kunnen. Wij doen ons best om ze dat zo snel mogelijk te laten weten, het bieden van een vooruitzicht is heel belangrijk.” zegt van Tilburg.

Intussen wordt het thuisfront ook niet vergeten. De directie van Jumbo heeft bijvoorbeeld bloemen laten bezorgen bij de partners van alle zeevarenden die vast zaten op hun schip, om ze op deze manier een hart onder de riem te steken. Om zeevarenden zelf ook op een betere manier met het thuisfront te laten communiceren heeft Jumbo op alle schepen de brandbreedte van het internet verhoogd. “De huidige situatie is erg lastig voor veel mensen, daarom willen wij zoveel mogelijk erkennen wat er is en delen wat er speelt,” legt van Tilburg uit. “Door soms kleine dingen te proberen kunnen we het leed hopelijk een beetje verzachten en zorgen weg te nemen. We vragen mensen aan boord bijvoorbeeld of ze genoeg voorraad hebben van medicijnen en andere persoonlijke gebruiksartikelen zoals bijvoorbeeld lenzenvloeistof. We zorgen dat deze dingen zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor mensen.”

Doet Jumbo ook iets voor de zeevarenden die thuis zitten te wachten tot ze aan boord kunnen?
“Wanneer mensen uit hun verlof lopen geven we ze de mogelijkheid om zich in te zetten bij projecten op kantoor wanneer mogelijk. Op deze manier verrijkt het de functie die mensen hebben en snijdt het mes aan twee kanten,” licht van Tilburg toe. “Zeevarenden pakken ervaring mee met werken aan de wal en verrijken intussen op hun beurt het project met hun opgedane expertise aan boord. Bij Jumbo maken we geen verschil tussen personeel van de vloot of kantoor, we hebben allemaal dezelfde missie. De functie en het soort werk dat mensen uitvoeren is natuurlijk wel verschillend. Aan boord doe je nu eenmaal ander werk als op kantoor. Maar we proberen mensen zoveel mogelijk te betrekken bij het bedrijf als geheel.”

Dat klinkt goed! Beiden jullie ook trainingen of opleidingen aan als werkgever?
“Naast de verplichte STCW trainingen voor zeevarenden biedt Jumbo sinds een aantal jaren ook zogenaamde ‘Mind Saving Trainingen’ aan. Deze externe, digitale trainingen behandelen elke maand een ander thema. Verschillende onderwerpen zoals gezonde voeding, blijven bewegen en het voorkomen van een burn-out komen aan bod. Deelname aan deze trainingen is niet verplicht. De ene persoon heeft meer behoefte aan dit soort informatie dan de ander, maar we willen iedereen de mogelijkheid geven om er zijn of haar voordeel mee te doen. Verder doen we binnen ons bedrijf veel aan innovatie en geven we onze mensen graag de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op dit gebied,” aldus van Tilburg.

Heeft u ten slotte nog tips voor andere maritieme werkgevers?
“Ik hoop dat we als Nederlandse maritieme werkgevers meer kunnen samenwerken in deze tijden van crisis. We ervaren momenteel allemaal dezelfde problemen, laten we zorgen dat we er straks samen ook weer uit komen. Als de markt straks krap wordt en er mensen thuis komen te zitten, laten we dan zorgen dat we geen mensen van elkaar weg kapen, maar coulant omgaan met elkaar.”
Verder heeft Cees van Tilburg nog een boodschap aan de diverse autoriteiten die te maken hebben met zeevarenden: “Bekijk het hele plaatje en zie de maritieme sector als de waardevolle sector die het is. Het zou fijn zijn als we als maritieme sector meer waardering en medewerking krijgen. Wanneer autoriteiten met ons meedenken en zich coulant opstellen is het voor ons beter uitvoerbaar om mensen weer normaal aan het werk op zee én terug naar huis kunnen laten gaan.”

© Anker Crew Insurance 2023