Aangepaste beoordeling van re-integratie inspanningen van werkgevers van UWV door Covid-19 maatregelen

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Aangepaste beoordeling van re-integratie inspanningen van werkgevers van UWV door Covid-19 maatregelen

Het UWV heeft informatie gepubliceerd die betrekking heeft op de verplichtingen met betrekking tot re-integratie inspanningen van werkgevers. In verband met de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen rond het Covid-19 virus, heeft het UWV de wijze van beoordelen aangepast.

Uitgangspunt is dat de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt. Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV over die grens dreigen te gaan.
Vastgesteld moet worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden.
Een uitgebreide uiteenzetting van deze aangepaste wijze van beoordeling, vindt u op de website van het UWV.

© Anker Crew Insurance 2023