Inzet medewerkers

Onze medewerkers leveren met regelmaat een bijdrage aan met name educatieve trajecten. Daarnaast hebben we een jaarlijkse vrijwilligers dag waarbij onze medewerkers kunnen deelnemen aan een sociaal project.