Stichting Het Ankerfonds

Stichting Het Anker Fonds is opgericht uit de samenvoeging van de onderlinge ziektekostenverzekering Het Anker uit Groningen en het RZG Groningen. Toen deze twee organisaties samengingen, werd er een fonds gevormd door een deel van het vermogen af te zonderen. De stichting is opgericht om (in bescheiden mate) bij te dragen in de kosten van activiteiten en voorzieningen, waarmee de zorg en het welzijn in de binnenvaart wordt ondersteund.

De stichting heeft als doel: het behartigen van de ideële belangen in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van de gezondheidszorg en welzijn van alle betrokkenen van de binnenvaart in Nederland.