E-mail disclaimer

De informatie in deze e-mail en de eventuele bijlage(n) is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). En is bij wet beschermd. Als deze mail niet voor u bestemd is, brengt u dan de afzender op de hoogte en verwijder de mail.

Het is verboden – en daardoor strafbaar- als een ander dan de geadresseerde deze informatie gebruikt, publiceert of verspreidt zonder uitdrukkelijke toestemming van de afzender.

De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.