Onze disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met de onderstaande disclaimer.

Informatie op deze website
Anker Insurance Company n.v. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Anker Insurance Company n.v. garandeert niet dat die informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is.

Anker Insurance Company n.v. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie.

De informatie op de site van Anker Insurance Company n.v. is van algemene aard. Voor een persoonlijk advies adviseren wij contact op te nemen met een adviseur ie alle relevante informatie en omstandigheden meeneemt in zijn advies.

Functioneren van deze website
Anker Insurance Company n.v. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Anker Insurance Company n.v. uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Anker Insurance Company n.v. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij hebben geen bemoeienis met de vorm en inhoud van die andere sites en kunnen niet garanderen dat de hyperlinks correct zijn. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Anker Insurance Company n.v. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anker Insurance Company n.v.

Virussen
Anker Insurance Company n.v. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving kan de tekst van dit privacy statement door ons worden aangepast. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van het privacy statement van toepassing.